POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików cookies w naszym sklepie internetowym www.hamakivivere.pl

Dziękujemy za odwiedziny naszego sklepu internetowego, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych wszystkim użytkownikom odwiedzającym naszą stronę przygotowaliśmy niniejszą informację dotyczącą gromadzenia danych osobowych uzyskanych w trakcie wizyty na niej oraz w procesie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Biorąc również pod uwagę profil naszej działalności i związany z nią dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Dane osobowe, które zostaną nam przekazane lub pozyskane w drodze wizyty na naszej stronie prowadzimy w odpowiednio na cel oznaczonych zbiorach, zarejestrowanych w GIODO, a które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nie są narażone na przypadkowe i bezprawne zniszczenie, utratę, zmianę, nieupoważniony dostęp oraz niezgodne z prawem przetwarzanie.

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego jest Krzysztof Baran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN, numer NIP: 8211520137, Regon: 711664250
Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce
e-mail: sklep@hamakivivere.pl
numer telefonu: (+48) 25 633 04 77

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem prowadzonych przez nas witryny internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacja zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj.
imię i nazwisko,
adres korespondencyjny/dostawy,
adres e-mail,
numer telefonu.


Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji.

W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe, które zostały podane w procesie składania zamówienia, przekazywane są w niezbędnym zakresie firmie kurierskiej DPD, która w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

W przypadku zakładania konta zbieramy dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą celom realizacji umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przetwarzamy również określone dane osobowe dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

W załączniku do niniejszego dokumentu znajduje się wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji.

POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODWIEDZIN NA NASZYCH STRONACH

W trakcie wizyty na naszej stronie zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) –w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. Zgromadzone dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonych stron internetowych w zakresie poprawy ich jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

PRAWA USŁUGOBIRCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z naszej strony internetowej. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:
• pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
• pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Pliki cookies można zablokować, usunąć bądź dezaktywować przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na urządzeniu.
Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”
W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”
Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Google Chrome:
Należy kliknąć ikonę „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome" na pasku narzędzi
Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia", a następnie „Ustawienia zaawansowane”
W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści”
Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy wybrać ikonę „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana)

Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+:
Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje”
W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność”
W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”
Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.
 
0 produktów
Zamknij
Brak produktów
Przejdź do koszyka